Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00

Nova Ustvarjalna Evropa (2021-2027)

8 Jun, 2021

Evropska komisija je konec maja sprejela letni delovni načrt programa Ustvarjalna Evropa (2021), s čimer je začela izvajati nove ukrepe za podporo evropskim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem.

 

Centri Ustvarjalne Evrope, v sodelujočih državah ponujajo informacije o programu, spodbujajo sodelovanje z organizacijami v drugih državah in prijaviteljem pomagajo pri razvoju njihovih projektov. Motovila, ki je v Sloveniji vzpostavila enega najbolj prepoznavnih in uspešnih centrov CED znotraj evropske mreže, na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kulturo izvaja dejavnosti CED Slovenija še do konca junija 2021. Strokovna podpora, ki se je v preteklem obdobju izkazala kot ključen dejavnik izjemne uspešnosti Slovenije v Ustvarjalni Evropi, bo ponovno na voljo, ko ministrstvo izpelje postopek imenovanja centra CED Slovenija za obdobje 2021–2027.

 

Objavljeni so že prvi razpisi Ustvarjalne Evrope 2021–2027 s prijavnimi roki v letu 2021.

 

RAZVOJ:
European mini-slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE). Rok prijave: 12. avgust.
TV and online content (CREA-MEDIA-2021-TVONLINE). Rok prijave: 25. avgust.
European slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE). Rok prijave: 25. avgust.
European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV). Rok prijave: 17. november.

 

FESTIVALI:
European Festivals (CREA-MEDIA-2021-FEST). Rok prijave: 24. avgust.

 

MREŽA KINEMATOGRAFOV:
Networks of European Cinemas (CREA-MEDIA-2021-CINNET). Rok prijave: 10. avgust.

 

DISTRIBUCIJA
Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE). Rok prijave: 24. avgust.

 

DOSTOP DO TRGOV
Markets & networking (CREA-MEDIA-2021-MARKETNET). Rok prijave: 24. avgust.

 

USPOSABLJANJE
Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING). Rok prijave: 26. avgust.

 

RAZVOJ OBČINSTEV IN FILMSKA VZGOJA
Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU). Rok prijave: 5. oktober.

 

VOD PLATFORME
European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2021-VODNET). Rok prijave: 5. oktober.

 

INOVATIVNA ORODJA IN POSLOVNI MODELI
Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD). Rok prijave: 24. avgust.