Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00
Strategija 2030

Strategija za razvoj avdiovizualne industrije v Sloveniji do leta 2030

Avdiovizualna industrija v Sloveniji bo do leta 2030 postala gonilna sila slovenske kulture in
pomemben steber slovenskega gospodarstva.

Na pobudo predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba je Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (Zveza DSFU) pripravila Strateški načrt za razvoj slovenske avdiovizualne industrije do leta 2030. Kje so meje razvoja avdiovizualnega sektorja, če bi delovali strateško in izkoristili vse naše potenciale, je vprašanje, na katerega bo poskušala odgovoriti študija Zveze DSFU.

Prelistaj PDF

Cilji

Izkoriščanje celotnega gospodarskega potenciala

Analiza slovenske AV industrije potrjuje velik neizkoriščen gospodarski potencial. Cilj implementacije strateških iniciativ je izboljšanje ključnih ekonomskih kazalnikov (prihodka, dobička, dodane vrednosti) in s tem povečanje fiskalnih učinkov panoge.

Sistemsko urediti področje

Sedanja ureditev slovenske AV industrije je neustrezna, saj ne omogoča uspešnega in neprekinjenega delovanja njenih udeležencev. Strateška iniciativa se osredotoča na sistemsko in celovito naslavljanje trenutnega stanja, še posebej na vzpostavitev ustrezne institucionalne in zakonodajne ureditve.

Zagotoviti ustrezno financiranje

Zagotovitev zadostnega obsega financiranja slovenske AV industrije je ključna za njeno uspešnost in razvoj. Do leta 2030 je nujno povečati proračunska sredstva ter pridobiti dodatna sredstva iz izvenproračunskih virov.

Dosegati uspehov AV del na mednarodnih festivalih najvišje ravni

Uspeh slovenske AV industrije ni le gospodarski, ampak tudi umetniški dosežek ustvarjalcev. Do leta 2030 je cilj zagotoviti kontinuirano udeležbo in uspehe slovenskih AV del na najvišjih mednarodnih festivalih, kar predstavlja pomembno potrditev kakovosti domačega AV ustvarjanja.

Razumevanje AV del kot pomembnega gradnika slovenske kulture

Cilj strateških iniciativ na kulturnem področju je uveljavljanje razumevanja AV del kot ključnega elementa slovenske kulture med odločevalci, strokovno javnostjo in širšo publiko. AV dela so pomemben steber kulturnega izraza vsakega naroda, zato je ključno, da jim namenimo ustrezno vlogo.

Te zanima več?

Prelistaj povzetek Strategije 2023

Prelistaj PDF
Izziv 1:

Neprepoznan gospodarski pomen

Čeprav podatki kažejo, da je AV industrija za Slovenijo pomembna in dobičkonosna gospodarska panoga, je med odločevalci na vseh ravneh še vedno prisotno nezadostno razumevanje in prepoznavanje potenciala AV industrije.

11

strateških iniciativ

Strateški cilj 1:

Razumevanje AV del kot pomembnega gradnika slovenske kulture

Izziv 2:

Sistemska neurejenost

Področje AV industrije ni sistemsko urejeno, saj področja ne ureja krovna zakonodaja, ki bi ustrezno naslavljala in sistemsko urejala vse bistvene vidike AV industrije, ne obstaja pa niti samostojna, neodvisna in učinkovita centralna institucija, pristojna za področje.

13

strateških iniciativ

Strateški cilj 2:

Ustrezna in celovita sistemska ureditev področja

Izziv 3:

Nezadostni viri financiranja

Višina proračunskih in drugih javnih sredstev, ki so bila zadnje desetletje praktično na nespremenjeni ravni, ter odsotnost pomembnih zunajproračunskih virov, onemogočata ustvarjanje AV del v večjem obsegu in večji kakovosti.

9

strateških iniciativ

Strateški cilj 3:

Zagotovitev ustreznega obsega financiranja

Izziv 4:

Neustrezna podpora produkcijam

Za produkcijo kakovostnih AV del je bistvenega pomena ustrezna podpora ključnih deležnikov, predvsem nacionalnih televizij, kot je RTV Slovenija, ki pa svoje (zakonsko določene) vloge pri produkciji AV del ne izvaja v zadostni meri.

10

strateških iniciativ

Strateški cilj 4:

Kontinuirano doseganje uspehov AV del na mednarodnih festivalih najvišje ravni

Izziv 5:

Zapostavljen kulturni vidik

Zagotavljanje ustrezne dostopnosti (npr. prek digitalizacije) in razumevanja slovenskih AV del kot vizualnih spomenikov sodobnega časa je bistvenega pomena za ohranjanje, negovanje in razvoj slovenske kulture ter slovenskega jezika.

6

strateških iniciativ

Strateški cilj 5:

Razumevanje AV del kot pomembnega gradnika slovenske kulture

Izziv 1:

Neprepoznan gospodarski pomen

Čeprav podatki kažejo, da je AV industrija za Slovenijo pomembna in dobičkonosna gospodarska panoga, je med odločevalci na vseh ravneh še vedno prisotno nezadostno razumevanje in prepoznavanje potenciala AV industrije.

11

strateških iniciativ

Strateški cilj 1:

Razumevanje AV del kot pomembnega gradnika slovenske kulture

Izziv 2:

Sistemska neurejenost

Področje AV industrije ni sistemsko urejeno, saj področja ne ureja krovna zakonodaja, ki bi ustrezno naslavljala in sistemsko urejala vse bistvene vidike AV industrije, ne obstaja pa niti samostojna, neodvisna in učinkovita centralna institucija, pristojna za področje.

13

strateških iniciativ

Strateški cilj 2:

Ustrezna in celovita sistemska ureditev področja

Izziv 3:

Nezadostni viri financiranja

Višina proračunskih in drugih javnih sredstev, ki so bila zadnje desetletje praktično na nespremenjeni ravni, ter odsotnost pomembnih zunajproračunskih virov, onemogočata ustvarjanje AV del v večjem obsegu in večji kakovosti.

9

strateških iniciativ

Strateški cilj 3:

Zagotovitev ustreznega obsega financiranja

Izziv 4:

Neustrezna podpora produkcijam

Za produkcijo kakovostnih AV del je bistvenega pomena ustrezna podpora ključnih deležnikov, predvsem nacionalnih televizij, kot je RTV Slovenija, ki pa svoje (zakonsko določene) vloge pri produkciji AV del ne izvaja v zadostni meri.

10

strateških iniciativ

Strateški cilj 4:

Kontinuirano doseganje uspehov AV del na mednarodnih festivalih najvišje ravni

Izziv 5:

Zapostavljen kulturni vidik

Zagotavljanje ustrezne dostopnosti (npr. prek digitalizacije) in razumevanja slovenskih AV del kot vizualnih spomenikov sodobnega časa je bistvenega pomena za ohranjanje, negovanje in razvoj slovenske kulture ter slovenskega jezika.

6

strateških iniciativ

Strateški cilj 5:

Razumevanje AV del kot pomembnega gradnika slovenske kulture

Dobre prakse

Doprinos tujih AV projektov

Snemanje Netflixovega filma v Piranu

10 milijonov EUR prihodkov gospodarstva

17 snemalnih dni, 650 filmskih delavcev, 30.000 nočitev

17 snemalnih dni, 650 filmskih delavcev, 30.000 nočitev

Doprinos domačih AV projektov

Snemanje filma Orkester v Zasavju in Slovenj Gradcu

1,1 milijona EUR prihodkov gospodarstva

31 snemalnih dni, 85 filmskih delavcev, 900 nočitev

490 tisoč EUR javnih programskih sredstev

“Za nami je najuspešnejše leto za slovenski film. Rekordno je bilo tako po številu gledalcev domačega filma v kinematografih kot tudi po mednarodnih uspehih.”

Nataša Bučar

Direktorica Slovenskega Filmskega Centra, 2023

Odmevnejši uspehi

2021
  • Nagrada žirije na festivalih Nara International Film Festival in CinEast FF (film Zgodbe iz kostanjevih gozdov, režija Gregor Božič)
  • Posebna omemba žirije na festivalu „New Holland“ Debut Film Festival (film Oroslan, režija Matjaž Ivanišin)
2022
  • Svetovna premiera na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu, sekcija Novi režiserji (film Inventura, režija Darko Sinko)
  • Glavna mednarodna nagrada najpomembnejšega filmskega festivala kratkega filma v „Clermont Ferrandu“ (film Sestre, režija Katarina Rešek – Kukla)
2023
  • Nagrada Evropske filmske akademije za najboljši kratki film – „evropski oskar“ (film Babičino seksualno življenje, režija Urška Djukić)
  • Uvrstitev v ožji izbor za nominacijo za oskarja za najboljši animirani kratki film (film Steakhouse, režija Špela Čadež)
  • Nagrada za režijo filma sekcije Forward Future na mednarodnem filmskem festivalu v Pekingu (film Orkester, režija Matevž Luzar)

Pogledi

“Podatki kažejo, da podhranjeni s strategijo in brez resne vizije na AV področju dosegamo nadpovprečne kulturne in gospodarske rezultate. Samo vprašamo se lahko, kaj vse bi dosegli s sistematičnim pristopom?”

Klemen Dvornik
Predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev

“Mednarodni uspehi slovenskega filma v zadnjih letih dokazujejo, da prvič v zgodovini po najvišjih dosežkih posegajo talenti vseh generacij. Tudi zato je potrebno ta sektor sistematično in razvojno podpreti.”

Matevž Luzar
Predsednik Društva slovenskih režiserjev in režiserk

“Slovenska AV produkcija je neločljiv del evropskega kulturnega, kreativnega in gospodarskega prostora. Vlaganje v domačo AV industrijo je naložba v domačo kulturo, v domači talent in v našo skupno prihodnost.”

Petra Vidmar
Predsednica Društva filmski producenti Slovenije

“Številne nagrade, ki jih domači ustvarjalci redno prejemamo v tujini, kažejo na to, da so tudi preko meja prepoznali velik potencial slovenske AV industrije.”

Urška Djukić
Filmska režiserka

Dokument: Strateški načrt za razvojavdiovizualne industrije v Sloveniji do leta 2030