Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00

Zveza DSFU je krovna strokovna organizacija na področju produktivne kinematografije v Sloveniji in povezuje osem nacionalnih strokovnih združenj s področja avdiovizualnega ustvarjanja.

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je pravna naslednica Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki so ga filmski navdušenci ustanovili leta 1950. Zveza DSFU je bila ustanovljena 28.3.2017.

Uradni naziv in podatki

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Kersnikova 12,SI-1000 LjubljanaDavčna št.: 13635654

Matična št.: 4099117000

TRR: SI56 6100 0001 7251 797

(Delavska hranilnica d.d.)Naši partnerji
Kinoteka, Kinodvor, AGRFT; Cankarjev dom, Baza slovenskega filma, Slovenski filmski center, Motovila, RTV Slovenija

Foto: Nejc Saje

Slovenski filmski ustvarjalci nismo vajeni razkošja in zavetja močnih javnih zavodov, z državo nas ne povezuje nobena kolektivna pogodba, sindikalni odnosi so v povojih, izpostavljenost svetovni konkurenci je nadpovprečna, financiranje je nestabilno in negotovo, večina ustvarjalcev je tako ali drugače samozaposlena in vezana na prekarne pogoje razpršenega trga dela, odnos politike do filma pa že desetletja oscilira med ignoranco in šikaniranjem. Dovolj razlogov, da svoje profesionalne usode ne zaupamo 'pristojnim', da ostajamo budni in povezani. Seveda ni lahko, seveda je skoraj nemogoče in morda celo svetovni unikum, da poskušamo pod isto streho povezati filmske režiserje, scenariste, snemalce, igralce, producente, animatorje, postprodukcijske ustvarjalce - z eno besedo vse, ki soustvarjamo slovenski film. Morda nam to omogoča majhnost slovenskega filmskega sveta, morda smo v to prisiljeni zaradi filmu nenaklonjenih razmer, morda smo spoznali, da smo tako močnejši ali pa vse skupaj. Seveda imamo različne ustvarjalne profile, različne okuse, različne kariere, celo različne poglede na slovensko kinematografijo danes in v bližnji prihodnosti. Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je skupna točka, namenjena prepoznavanju skupnih problemov, približevanju in usklajevanju stališč ter preprečevanju potencialnih konfliktov.

V filmski ekipi nas povezuje projekt, v zvezi nas povezujejo interesi naše filmske skupnosti in naše filmske prihodnosti. Zato smo si zastavili nekaj zahtevnih skupnih nalog in ciljev:

Na prvem mestu je konsolidacija vseh interesov, vzpostavljanje kooperativnih in konstruktivnih odnosov med vsemi, ki sobivamo in soustvarjamo v slovenskem avdiovizualnem prostoru.
S skupnimi močmi si moramo v okviru ZDSFU ves čas prizadevati za uveljavljanje slovenske avdiovizualne kulture kot osrednje, sodobne in evropsko primerljive kulturne oziroma umetniške produkcije z nadpovprečno visokim kulturnim in ekonomskim učinkom.
ZDSFU tvorno sodeluje pri oblikovanju zakonodajnih sprememb in drugih dokumentov, ki regulirajo slovensko avdiovizualno dejavnost.
V skladu s častno tradicijo slovenskega filma se ZDSFU zavzema za ustvarjalno svobodo in za ustvarjalno vzpodbuden položaj filmskih avtorjev.
V sodelovanju z včlanjenimi društvi se ZDSFU zavezuje k permanentnemu prizadevanju za dobre delovne pogoje, pravična plačila za opravljeno delo in za pravična nadomestila iz naslova avtorskih pravic.
ZDSFU mora podpirati strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh filmskih poklicev in pri tem sodelovati z izobraževalnimi ustanovami s tega področja.
ZDSFU se tvorno povezuje in sodeluje z vsemi deležniki, ki skrbijo za filmsko vgojo in izobraževanje. 
Oblikovati moramo etična pravila filmske stroke ter opogumljati svoje člane, da jih spoštujejo.
ZDSFU skrbi za mednarodno povezanost in vključenost slovenskih filmskih ustvarjalcev v širši evropski prostor.