Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljana



info@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00
Nazaj

Več za vse, več za domače!

23 Jun, 2021

Državni proračun se je v letu 2019 povečal za 72 milijonov evrov – toliko je znašal prispevek slovenskega avdiovizualnega sektorja! Ta je ustvaril nekaj manj kot 200 milijonov evrov prihodkov, zaposloval skoraj 3.000 ljudi, s količnikom multiplikatorja ekonomskih učinkov 1,8 pa je vsaka stotnija zaposlenih na avdiovizualnem področju ustvarila še dodatnih 80 delovnih mest v slovenskem gospodarstvu.

 

Sektor ustvari na zaposlenega nadpovprečnih 59.300 evrov bruto dodane vrednosti (BDV). Naš delež v BDV države znaša 0,27 % in nas uvršča na prvo mesto po pomenu panoge med primerljivimi državami. Gre tudi za nekajkratnik slovenskega BDP na prebivalca.

 

Za to ne rabimo pohvale, zaslužimo si le evropsko primerljivo urejenost sistema avtorskih in sorodnih pravic – v dobro tako AV sektorja kot države!

 

Usklajenost sistema bo usodno odvisna od uspešnega prenosa dveh Direktiv EU v naš pravni red. Gre za Direktivo (EU) 2019/790 in Direktivo (EU) 2019/789, ki predstavljata največji premik na področju avtorskega prava v EU v zadnjih desetletjih. Pred nami je torej zgodovinski korak: direktivi je potrebno implementirati skladno s pričakovanji deležnikov ter na najbolj optimalen način za imetnike pravic, ob tem pa upoštevati zgodovino in specifiko dosedanjega kolektivnega uveljavljanja pravic pri nas.

 

Dejstvo je, da je naš Zakon o avtorski in sorodnih pravicah zastarel in s 30 let starimi določbami ne more pravično urejati sodobnih tehnologij distribucije AV del, zato so naše krovne organizacije in stanovska združenja svojo voljo jasno izrazile že pred letom dni. Vodilo ustrezne implementacije naj bo VEČ ZA VSE – VEČ ZA DOMAČE!

 

VEČ ZA VSE! Pravica do nadomestila v primeru kabelske retransmisije AV del je sedaj priznana samo avtorjem, mora pa biti priznana vsem – tudi igralcem in producentom! Poleg tega moramo vsi imeti pravico do ustreznega nadomestila tudi za druge oblike uporabe AV del, tako kot jih imajo naši kolegi glasbeniki ali literati.

 

VEČ ZA DOMAČE! Imetniki pravic v Švici uveljavljajo kar 9 pravic, v Sloveniji pa le dve. Proces prenosa direktiv je potrebno izkoristiti tako, da se posebni skladi kolektivnih organizacij uredijo na način, kot ga poznajo v drugih, predvsem sosednjih, državah. Nerazumno je omejevanje dodelitve sredstev skladov zgolj na fizične osebe in popolnoma po nepotrebnem imamo omejitev na 10 % prihodkov iz naslova privatnega reproduciranja (kolegi iz Avstrije namenijo npr. 50 %!). S tem so onemogočeni številni kulturno-izobraževalni projekti, ki jih drugače kot s sodelovanjem institucij ne moremo izvesti.

 

V spodnjem dokumentu podpisani ustvarjalci avdiovizualnih del pričakujemo, da bo implementacija obravnavana celostno in da bosta direktivi preneseni v ZASP in ZKUASP tako, da bodo odpravljene več desetletij trajajoče anomalije našega pravnega reda, predvsem pa pričakujemo, da bo vzpostavljeno kreativni industriji prijazno okolje, ki bo nudilo odgovore na izzive 21. stoletja.