Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00
Nazaj

Ustvarjalna Evropa 2021 – 2027

22 Mar, 2021

Ustvarjalna Evropa je vodilni instrument EU za podporo evropskemu kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem ter edini instrument EU, vzpostavljen posebej v ta namen. Za prihodnje sedemletno obdobje bo imel na voljo rekordnih 2,4 milijarde EUR, kar predstavlja 80-odstotno povečanje glede na predhodni program. Nova Ustvarjalna Evropa z rekordnim proračunom bo uradno predstavljena junija v Lizboni kot del programa portugalskega predsedovanja EU.

 

Novi program bo še naprej spodbujal kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Poleg tega bo organizacijam in izvajalcem v teh sektorjih omogočal, da soustvarjajo in sodelujejo prek meja in dosežejo širše občinstvo ter pri tem obravnavajo aktualna družbena vprašanja in podpirajo umetnike.

 

MEDIA
Komisija bo spodbudila sodelovanje različnih deležnikov vrednostne verige avdiovizualnega sektorja, da se povezujejo na štirih prednostnih področjih: vsebine, poslovanje, občinstva in AV politike. Nova bo npr. posebna shema za podporo koprodukcijam iz držav z nizko in sredno produkcijsko zmogljivostjo, podpora za razvoj mladih talentov, podpora za razvoj inovativnih orodij in novih poslovnih modelov. Spremembe bodo tudi v številu razpoložljivih rokov za oddajo vlog pri posameznih razpisih.

 

Kultura
Spremenjena bo stopnja sofinanciranja pri projektih sodelovanja. Komisija bo po novem sofinancirala projekte sodelovanja manjšega obsega do višine 80 %, velikega obsega pa do 60 % vrednosti projekta. Novost je kategorija t. i. srednje velikih projektov, ki bodo sofinancirani v višini do 70 % vrednosti projekta. Poleg tega novi program bolj intenzivno uvaja sektorski pristop: Komisija bo namenila večjo pozornost glasbi, založništvu, kulturni dediščini in arhitekturi. Individualni mobilnosti umetnikov in profesionalcev v kulturi bo namenjena posebna shema.

 

Nemška pisarna Ustvarjalna Evropa je objavila obsežen vodnik možnosti financiranja za kulturni in ustvarjalni sektor v okviru trinajstih programov EU za obdobje 2021–2027.