Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00
Nazaj

Režiserji v dialogu z Ministrstvom za kulturo

12 Apr, 2021

Youtube / DSR

Društvo slovenskih režiserjev (DSR) je v ponedeljek, 12. aprila, ob 10.00 v okviru cikla Režiserji v dialogu organiziralo spletno okroglo mizo z naslovom Režiserji v dialogu z Ministrstvom za kulturo o položaju slovenske kinematografije.

 

V pogovoru z ministrom dr. Vaskom Simonitijem in v. d. direktorico Direktorata za medije Uršulo Menih Dokl so filmski ustvarjalci odprli trenutno najbolj pereča vprašanja delovanja filmskega področja.

 

V pogovoru so sodelovali še režiserji/režiserke in scenaristi/scenaristke Špela Čadež, Klemen Dvornik, Matjaž Ivanišin, Matevž Luzar, Metod Pevec, Sonja Prosenc ter producenta Petra Vidmar in Jožko Rutar. Pogovor sta usmerjala režiserja in scenarista Urša Menart in Miran Zupanič.

 

Pogovor je bil razdeljen v štiri sklope, ki so obravnavali lanskoletni zastoj financiranja slovenskega filma, delovanje in financiranje Slovenskega filmskega centra, status filmskega studia Viba in nov filmski zakon ter kulturno politiko na področju filma.

 

DSR iz dialoga izpostavlja tri točke, ki že zdaj vplivajo na delovanje slovenskega filma in izrisujejo verjetne daljnosežne posledice.

 

Neimenovanje Sveta SFC
Žal se zastoj slovenskega filma nadaljuje tudi v letu 2021, saj Vlada RS namreč vse do danes, 12. 4. 2021, ko sta od poteka mandata prejšnji sestavi Sveta SFC minila že dva meseca, še ni potrdila predloga nove sestave, kot jo je predlagalo Ministrstvo za kulturo.
Po informaciji Ministrstva za kulturo je zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja Slovenskega filmskega centra zato del nalog prevzelo Ministrstvo za kulturo, kar je sicer rešitev, ki kratkoročno morda preprečuje vnovični daljši zastoj delovanja sektorja in s tem popoln kolaps sektorja, hkrati pa javni agenciji brez dvoma odvzema z zakonom dodeljeno avtonomijo. Zastavlja se tudi vprašanje, ali obstaja pravna podlaga za takšno rešitev.

 

Neizpolnjena zaveza – 11 mio programskih sredstev
Odbor za kulturo je (v isti sestavi) leta 2018 in leta 2020, prvič soglasno in drugič z večino, sprejel sklep, da se področju filma nameni 11 mio evrov programskih sredstev. Ministrstvo za kulturo je v današnji okvirni predstavitvi proračuna za film za leto 2021 napovedalo, da bo končni proračun blizu 11 mio, vendar je na tem mestu treba opozoriti, da so v ta skupni znesek vključili tudi sredstva, ki niso programska, torej sredstva, ki niso neposredno namenjena ustvarjanju filmov.

 

Snovanje novega filmskega zakona
Društvo slovenskih režiserjev (kot tudi strokovna združenja znotraj Zveze DSFU, ki vključujejo več kot 650 posameznikov, delujočih na avdiovizualnem področju) je vse od svojega nastanka leta 2005 zelo angažirano sodelovalo pri oblikovanju in sprejemanju tako zakonodaje kot podzakonskih aktov s področja filma – navsezadnje je leta 2018 tudi izdalo predlog Nacionalnega programa za film 2018-2023. Ministrstvo za kulturo pa k sodelovanju ni povabilo strokovnih krovnih organizacij, da bi s svojimi predstavniki sodelovale pri pripravi novega filmskega zakona. V DSR menijo, da je za uspešno reformo filmskega področja potrebno sodelovanje širše filmske stroke, ki specifiko svojega področja najbolj pozna.

 

V Društvu slovenskih režiserjev pričakujejo nadaljevanje konstruktivnega dialoga za reformo filmskega področja, ker si po 30 letih slabo urejenih in/ali zasilnih rešitev želimo stabilno, ustvarjalno in spodbudno filmsko okolje.

Minister dr. Vasko Simoniti in v. d. generalne direktorice Direktorata za medije Uršula Menih Dokl / Foto: MK

Minister dr. Vasko Simoniti in v. d. generalne direktorice Direktorata za medije Uršula Menih Dokl / Foto: MK