Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00
Nazaj

Najnovejše poročilo European Audiovisual Observatory ugotavlja, da so filmski režiserji v Evropi med letoma 2015 in 2022 posneli v povprečju le 1,4 filma

3 Apr, 2024

https://theeurotvplace.com/

European Audiovisual Observatory je objavil novo poročilo z naslovom “Writers and directors of film and TV/SVOD fiction 2015-2022 figures”. Študija, katere avtor je Gilles Fontaine, vsebuje temeljito analizo delovanja evropskih scenaristov in režiserjev. Nabor podatkov je bil sestavljen na podlagi podatkovne zbirke LUMIERE organizacije EAO in letne raziskave. Skupaj je bilo vključenih skoraj 30.000 različnih ustvarjalcev.

Prva ključna ugotovitev kaže, da je bilo med letoma 2015 in 2021 v produkcijo evropskih igranih filmov vključenih več kot 25.000 scenaristov in več kot 17.000 režiserjev.

Nadalje dokument poudarja “močno rast produkcije evropskih TV/SVOD serij od leta 2015”, ki je “privedla do tega, da so prehitele celovečerne filme po številu scenarističnih in režijskih zaposlitev”. Pri tem so bile TV/SVOD serije štete kot ena zaposlitev, ne glede na število epizod, ki jih je avtor napisal ali režiral.

Vendar poročilo tudi navaja, da “razcvet produkcije TV/SVOD serij ni prinesel manj negotovosti, saj je število aktivnih scenaristov in režiserjev v tem segmentu raslo hitreje kot število delovnih priložnosti”. Zato so “dela na celovečernih filmih precej stabilna, dela na TV/SVOD serijah pa so bolj konkurenčna, saj se v ta segment selijo filmski režiserji in scenaristi”.

Poročilo potrjuje, da tako imenovani “model avtorskega filma” ostaja prevladujoč. “Skoraj polovica filmskih scenaristov, ki so bili dejavni med letoma 2015 in 2022, je napisala samo filme, ki so jih sami tudi režirali. Vendar pa je model radikalno drugačen pri TV produkciji, kjer je večina scenaristov (91 %) pisala za projekte, ki jih niso režirali,” povzema Fontaine.xtx

vir: https://cineuropa.org/en/newsdetail/458381/