Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00
Nazaj

NSK o razvojnih perspektivah slovenske kinematografije

9 Mar, 2021

Nacionalni svet za kulturo (NSK) je februarsko sejo posvetil slovenski kinematografiji. Seznanili so se z aktualnim stanjem ter izrekli podporo celoviti prenovi zakonodaje na področju filma in avdiovizualne dejavnosti. 

 

Trenutno stanje so predstavili gostje iz različnih institucij – direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, predsednik Zveze DSFU Klemen Dvornik, urednik igranega programa TV Slovenija Jani Virk, direktorica Slovenske kinoteke Ženja Leiler, direktor Filmskega studia Viba film Vojko Stopar ter predsednik Art kino mreže Jure Matičič.

 

Seje sta se udeležila še minister dr. Vasko Simoniti ter v.d. direktorice Direktorata za medije Uršula Menih Dokl. 

 

Člani NSK-ja Uršula Cetinski (predsednica), Mitja Čander, Andrej Gaspari, Maša Jazbec, Jurij Krpan in Marko Vatovec so na podlagi vsebin, ki so jih podali gostje, sklenili in s sklepi zapisali sledeče usmeritve:

 

1. NSK podpira celovito prenovo zakonodaje na področju filma in avdiovizualne dejavnosti in smiselno združevanje institucij z javnim pooblastilom za področje filma za doseganje večjih sinergijskih učinkov, v proces oblikovanja prenove pa se vključijo vsi deležniki, ki jih prenova zadeva;

 

2. podpira prenovo sistema izbire filmskih projektov, pri čemer odločevalci upoštevajo dosedanje izkušnje oz. pomanjkljivosti v tem procesu, kot jih zaznava Slovenski filmski center;

 

3. predlaga, da s sprejetjem potrebnih ukrepov in sklenitivjo pogodbe (najkasneje do konca marca 2021) Ministrstvo za kulturo RS Slovenskemu filmskemu centru omogoči objavo novih razpisov, na ta način se v letu 2021  zagotovi nemoteno delovanje javne agencije:

 

4. predlaga, da vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija v programskih in finančnih strategijah več pozornosti in teže nameni igranemu programu RTV Slovenija in omogoči boljše, ambicioznejše pogoje za izvajanje njegovega poslanstva;

 

5. da se v okviru celovite prenove filmske in avdiovizualne dejavnosti posebna pozornost nameni infrastrukturnemu, tehnološkemu in kadrovskemu razvoju digitalizacije in digitalnemu restavriranju slovenske filmske in avdiovizualne dediščine, procesi naj se pospešijo tudi v kontekstu virov, ki jih zagotavljata Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi in izvajanje kohezijske politike 2021-2027;

 

6. da Ministrstvo za kulturo v primeru Viba filma (in njemu podobnih kulturnih institucij) čim prej učinkovito razreši problem, ki v letu 2021 nastane zaradi uveljavitve Zakona o stvarnem premoženju, ki Vibi nalaga, da prihodek najemnin (okoli 40 odstotkov celotnega proračuna), s katerim sofinancira izvajanje javne službe, vrača v proračun; da ustanovitelj in Viba film uskladita strategijo, ki bo v naslednjem petletnem obdobju omogočila razvoj Vibe na področju investicij in nakupa opreme;

 

7. da se v okviru prenove filmskega in avdiovizualnega področja v letu 2021 kinematografski mreži oz. tistim filmskim prikazovalcem, ki delujejo v javno dobro in se posvečajo prikazovanju kakovostnih filmskih vsebin kakor tudi kulturni vzgoji in ostalim izobraževalnim dejavnostim, zagotovi pomoč zaradi 70-odstotnega izpada prihodka od prodaje vstopnic; da se pri prenovi področja ne zanemari področja kinematografskega prikazovanja kakovostnega filma in možnosti javne podpore pri vzdrževanju in razvoju tehnične opreme in infrastrukture.

 

(Vir: Zapisnik 12. seje NSK, 12.2.2021)

Minister dr. Vasko Simoniti in v. d. generalne direktorice Direktorata za medije Uršula Menih Dokl / Foto: MK

Uršula Cetinski, predsednica NSK / Foto: BoBo

Minister dr. Vasko Simoniti in v. d. generalne direktorice Direktorata za medije Uršula Menih Dokl / Foto: MK

Uršula Cetinski, predsednica NSK / Foto: BoBo