Zveza društev slovenskih
filmskih ustvarjalcev

Kersnikova 12, 1000 Ljubljanainfo@zdsfu.si


Uradne ure


Ponedeljek, torek, četrtek:

11.00 – 13.00

Sreda:

13.00 – 16.00
Nazaj

Vabilo k oddaji predlogov za nagrado Žarka Lužnika

9 Feb, 2024

AIPA bo konec meseca maja izvedla prireditev orion, na kateri bo letos drugič podelila nagrado Žarka Lužnika za izjemno študijsko AV delo. Namen nagrade je vzpodbuda mladim in neuveljavljenim filmskim ustvarjalcem v času prehoda iz študijskega v profesionalno okolje.

Za nagrado lahko kandidirajo soavtorji AV del, kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Kandidirajo lahko s katerim koli študijskim AV delom, ustvarjenim v sklopu študija na izobraževalni ustanovi in ki v času prijave ni starejše od 4 let. Z istim AV delom lahko kandidirajo samo enkrat. Predloge na ta poziv lahko podajo kandidati sami, člani AIPA ali stanovska društva, ki so članice ZDSFU.

Predlog mora vsebovati naslednje informacije:

ime in priimek kandidata;
naziv in sedež izobraževalne ustanove;
naslov AV dela in leto nastanka;
povezavo za ogled ali nosilec s predlaganim AV delom.
O nagradi Žarka Lužnika odloča tričlanska komisija, ki lahko izbira med študijskimi AV deli prijavljenimi na ta poziv kot tudi med neprijavljenimi AV deli, ki izpolnjujejo pogoje. Podeli se ena nagrada.

Vljudno vas vabimo, da nam vaše predloge posredujete do vključno petka, 8. 3. 2024:

  • po e-pošti na naslov: info@aipa.si ali
  • po pošti na naslov AIPA, k.o., Dvorakova 5, 1000 Ljubljana.

Zahvaljujemo se za sodelovanje!

 

vir: aipa.si